photo_dominique_marchese-purecapital.jpg

Pure Capital dit weekend in L'Echo ! Aline Beckers, Marketing & Communication, 2020-10-10

De rubriek “de 5 aandelen” van de krant L’Echo richt zich deze week op de keuze van onze eigen Head of Equities, Dominique Marchese:

ASML

Als wereldleider op het gebied van lithografiemachines (etsen van elektronische componenten) heeft ASML een marktaandeel van 100% in de EUV-technologie. Die laat steeds fijnere etsen toe en bekrachtigt zo de wet van Moore, essentieel voor verdere innovatie in de halfgeleiderindustrie en de sleutel tot het digitaliseren van bedrijven. Het management heeft vertrouwen in 2020 en in haar langetermijndoelstellingen. Onzekerheden inzake bepaalde klanten (Intel, Huawei) kunnen eventueel leiden tot wat uitstel in het orderboekje maar doen geenszins afbreuk aan de basisprincipes van de chipmarkt.

SCHNEIDER ELECTRIC

Als lieveling van de ESG managers komen bij deze wereldleider in elektrische kapitaalgoederen 70% van de inkomsten voort uit activiteiten gelinkt aan de bestrijding van de CO2-uitstoot en de vermindering van het energieverbruik. De strategie om het digitale aanbod te versterken is een reëel voordeel ten opzichte van de concurrentie. De groep profiteert ten volle van haar blootstelling aan China (15% van het verkoopcijfer met een sterk herstel vanaf het tweede kwartaal) alsook aan snelgroeiende activiteiten (10% van de inkomsten in datacenters; 17% in software en digitale oplossingen).

SPIE

Als Europese marktleider in mult-technische diensten inzake energie en communicatie heeft de groep sinds eind mei een sterke heropleving gekend gezien de kritieke aard van haar klanteninstallaties (datacenters, ziekenhuizen, enz.). De sterke fundamenten worden ondersteund door een stevige vrije kasstroom in combinatie met een veerkrachtige operationele marge. Het Europese herstelplan zou de organische groei ten goede moeten komen met 35% van de inkomsten gelinkt aan energietransitie en 22% aan informatie- en communicatietechnologieën.

ATOS

De huidige waardering van deze IT-dienstverleningsgroep actief in o.a. hedge computing (gedecentraliseerde gegevensverwerking), cloud, cybersecurity en big data is niet in overeenstemming met de inspanningen van het management om de organische groei te versnellen (commerciële reorganisatie) en meer vrije kasstroom voort te brengen. Atos, dat lange tijd werd gestraft door zijn vroegere activiteiten inzake beheer van IT-infrastructuur, heeft in de eerste helft van 2020 toch blijk gegeven van een zeer goede veerkracht en van een dynamische commerciële activiteit (het orderboek stijgt met 9,4%).

ZEBRA TECHNOLOGIES

Als leverancier van technologische producten en oplossingen aan de distributie-, de logistieke en de gezondheidssector geniet deze Amerikaanse groep van een dynamische vraag naar oplossingen om stromen en voorraden te traceren en te analyseren in een steeds verder gedigitaliseerde “multi-kanalen” commerciële omgeving. Hun aanbod is trouwens aangepast aan het digitaliseringsproces in de gezondheidssector. Dankzij een flexibele kostenstructuur klopte Zebra in het tweede kwartaal niet alleen de verwachtingen inzake vrije kasstroom maar overtroffen de prognoses eveneens de consensusverwachtingen.


DISCLAIMER: De hierboven vermelde inhoud is geproduceerd en wordt verspreid door Pure Capital S.A. Deze publicatie mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbod om een financieel instrument te kopen/verkopen of als een poging tot aankoop of verkoop van financiële of beleggingsinstrumenten. Alle hier gepubliceerde informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen beleggingsadvies. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid of volledigheid ervan. Deze informatie is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ten gunste van onafhankelijk investeringsonderzoek en moet daarom worden beschouwd als marketingcommunicatie. Hoewel deze inhoud niet onderworpen is aan een verbod op het gebruik ervan voorafgaand aan de distributie (bijvoorbeeld om orders uit te voeren), streeft Pure Capital er niet naar om er voordeel uit te halen. Deze publicatie mag op geen enkele wijze een primaire basis voor investeringen vormen. Elke investering moet het resultaat zijn van een voldoende geïnformeerde en goed geïnformeerde beslissing.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?