Pure Capital - Independent asset management

Wettelijk

Regelgevende procedures

Pure Capital S.A. stelt alle informatie over haar procedures en beleid gratis beschikbaar:

Deze informatie kan hierboven worden gedownload en kan op verzoek gratis worden verkregen op het volgende e-mailadres info@purecapital.eu, per fax op +352 26 39 86 57, per telefoon op + 352 26 39 86 of schriftelijk op verzoek bij Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof (Luxemburg).

MIFID II

MiFID II is op 3 januari 2018 in werking getreden. Hieronder vindt u meer informatie over deze richtlijn en andere gerelateerde documenten.

Het informatiedocument downloaden

Risico's verbonden aan financiële instrumenten (FR / NL)

Rapport FSMA - RTS28

SFDR

ESG-beleid

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de relaties tussen Pure Capital S.A. en haar klanten (FR / NL / EN).

Rechten van beleggers

Overzicht van de belangrijkste rechten van aandeelhouders in de door Pure Capital S.A. beheerde bevek(s). (FR / EN)

Klachten

Klachten kunnen naar onderstaande adressen worden gestuurd. Contactpersoon voor klachtenafhandeling: De heer Thierry Léonard (e-mail: tleonard@purecapital.eu/ telefoon: +352 26 39 86 52).

Stemrechtenbeleid

Voor zover als nodig is, specificeert Pure Capital S.A. dat de procedure voor stemrechten bepaalt dat stemrechten noodzakelijkerwijs worden uitgeoefend zodra Pure Capital S.A., via de ICB's die zij beheert, meer dan 3% van het kapitaal of de stemrechten van het betrokken instrument bezit. Onder deze drempel heeft de deelneming van Pure Capital S.A. geen invloed in termen van stemrechten.

Pure Capital S.A. is zeer waakzaam op drie specifieke gebieden :

  • Aandelenuitgifte zonder voorkeursrechten voor bestaande aandeelhouders
  • Kapitaalverhogingen bij een overnamebod
  • De uitgifte van aandelenwarrants of andere effecten die uitsluitend toegang geven tot het kapitaal ten gunste van een categorie aandeelhouders (bijv. werknemers), waardoor de andere aandeelhouders verwateren.

Ter verdediging van minderheidsaandeelhouders, die indirect de aandeelhouders van de ICB zijn, behoudt Pure Capital S.A. zich het recht voor om tegen besluiten te stemmen die tegen hun belangen indruisen.

Pure Capital S.A. geeft de voorkeur aan stemmen per post, maar behoudt zich het recht voor om te stemmen door de vergaderingen persoonlijk bij te wonen.

De volledige Stemrechtprocedure is beschikbaar op aanvraag, zoals hierboven uitgelegd.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?