Pure Capital - Independent asset management

Groei mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen het rendement te maximaliseren, wat niet belet belangrijke kapitaalverliezen te willen vermijden. De beleggingshorizon is langer dan 5 jaar. De risico-appetijt is hoog zonder in overdrijving te vervallen. Het beoogde jaarlijkse rendement ligt rond 10 procent bij een volatiliteit rond 15 procent.

De opbouw van de portefeuille en de beleggingsfilosofie zijn dezelfde als voor het “patrimonium”mandaat, maar met een grotere vrijheid in termen van risico en opportuniteiten. De aandelenblootstelling varieert tussen 0 en 100 procent. De portefeuille kan aangevuld worden met obligaties, liquiditeiten en zgn. « gedecorreleerde » strategieën. De fundamenten bij de opbouw van de portefeuille zijn onze multi-activa benadering alsook de flexibiliteit en het snelle reactievermogen.


Voor meer informatie kan u ons bereiken via mail op het adres info@purecapital.eu of per telefoon op het nummer  : +352 26 39 86 80. Een medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?