Pure Capital - Independent asset management

Inkomsten mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen inkomsten onder de vorm van monetaire en obligataire producten. De risico-appetijt is gering. De beleggingshorizon is kort (1 tot 3 jaar). Het behoud van het kapitaal is van essentieel belang. Het beoogde jaarlijkse rendement kan schommelen tussen EURIBOR +2% en EURIBOR  +5% bij een volatiliteit rond 3 à 4 procent.

Dit mandaat heeft als doelstelling regelmatige inkomsten voort te brengen door hoofdzakelijk te beleggen in liquiditeiten, overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en – in mindere mate (tot maximum 25%) – aandelen met een hoog dividend. Pure Capital kan in welbepaalde omstandigheden zogenaamde “gedecorreleerde” strategieën met een lage volatiliteit gebruiken om het rendement te verbeteren.


Voor meer informatie kan u ons bereiken via mail op het adres info@purecapital.eu of per telefoon op het nummer  : +352 26 39 86 80. Een medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?