Pure Capital - Independent asset management

Patrimonium mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen een redelijk rendementsniveau in het kader van een gelimiteerd risico. Variaties in het kapitaal worden aanvaard maar kapitaalbehoud op een middellange tijdshorizon (3 tot 5 jaar) is eveneens belangrijk. Er is een matige risico-appetijt. Afhankelijk van de evolutie van de ‘risicovrije’ rente kan het beoogde jaarlijkse rendement rond 6 procent liggen bij een volatiliteit rond 4 à 6 procent.

Via dit mandaat houdt ons allocatiecomité de markten en activaklassen in evenwicht teneinde gediversifieerde en duurzame bronnen van rendement te genereren. De aandelenblootstelling varieert tussen 0 en 50 procent. Obligaties en de zgn. « gedecorreleerde » strategieën kunnen de portefeuille aanvullen. Onze multi-activabenadering en onze flexibiliteit vormen de kern van dit « patrimonium » mandaat.


Voor meer informatie kan u ons bereiken via mail op het adres info@purecapital.eu of per telefoon op het nummer  : +352 26 39 86 80. Een medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?