Pure Capital - Independent asset management

Pure Europe Small & Mid Cap Equities - FC Aandelenfonds Gegevens per 29/07/2021

Een selectie van kleine en middelgrote beurskapitalisaties, een strikt beheer volgens de leidmotieven: “groei – kwaliteit – waardering”.

“Beleggen in het aantrekkelijke segment van kleine en middelgrote Europese ondernemingen kan valkuilen inhouden, zoals groei met mode-effecten verwarren of niet genoeg attent zijn wat de waardering betreft. In dit compartiment weerhouden we bedrijven met een lange termijn groeiverhaal waarvan we de kwaliteit beoordelen op basis van de vrije kasstroom, wat voor ons een cruciaal element is. Ook moeten deze bedrijven een redelijke waardering bieden. Door een stricte aan-en verkoopdiscipline in de portefeuille te hanteren, kunnen we ook het verschil maken.”      

Jean-Mickaël Dos Santos
Beheerder van het compartiment, Small & Mid Cap Equity Analyst & Fund Manager 

 • ISIN code : LU1410420092
 • Risiconiveau (SRRI) : 6
 • Beleggingshorizon : Min. 5 jaar
 • YTD rendement : +15,63%
 • Rendement 1 Dag : +1,06%
 • Netto inventariswaarde op 29/07/2021 : 126,25 €
Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

BEHAALDE RENDEMENTEN

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 29/07/2021

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 29/07/2021

Periodiek rendement Gegevens per 29/07/2021

YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
ITD*
+15,63%
+1,96%
+2,22%
+14,22%
+36,97%
+4,04%
+4,92%

Geannualiseerd rendement indien langer dan 1 jaar.

ITD, Inception To Date. Geannualiseerd rendement sinds oprichting per 23/09/2016.

Advies aan de belegger:

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.


BESCHRIJVING

Doelstelling en beleggingspolitiek

De doelstelling van het compartiment is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op de lange termijn (minimum 5 jaar) via een actieve selectie van aandelen van kleine en middelgrote bedrijven en dit voornamelijk in Europa.

Alhoewel het geenszins de bedoeling is de index te copiëren, streeft de beheerder ernaar een beter rendement te behalen dan de index STOXX Europe Small 200 Net Return (Bloomberg Ticker: SCXR Index) die als vergelijkingsbasis wordt gebruikt.

Het selectieproces is gestoeld op een fundamentele analyse waarbij de beheerder de bedrijven identificeert met een duurzame groei en hun kwaliteit evalueert op basis van volgende criteria: degelijke vrije kasstroom, een hoge en duurzame winstmarge, een sterke balans, bedrijfsleiders met een goed trackrecord qua managementkwaliteiten en een sterke positionering in hun markt. Gezien de beheerder daarenboven vooral belang hecht aan de valorisatie, ligt zijn beheersstijl in lijn met de “GARP” stijl (= Growth At a Reasonable Price) die hij definieert volgens zijn eigen criteria.

Alhoewel de beheerder het merendeel van de netto activa belegt in Europese aandelen, kan hij ook opportunistisch en sporadisch beleggen in Noord-Amerikaanse aandelen voor maximum 15% van de netto activa. 

Beleggersprofiel

Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen mee te genieten van de opportuniteiten geboden door de kleine en middelgrote Europese bedrijven.

De belegger heeft een lange termijnhorizon (minstens 5 jaar). 

Pure Capital vestigt er de aandacht van de belegger op dat deze strategie belegt in bedrijven met een kleinere beurscapitalisatie, wat inhoudt dat de liquiditeit ervan soms beperkter kan zijn.

Risiconiveau (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.
dsc_7352nb.jpg Jean-Mickaël Dos Santos Small & Mid-Cap Equities Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.64   jmdossantos@purecapital.eu Meer over hem weten

KENMERKEN

Kerngegevens

 • Naam : PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap Equities - FC
 • Fondsencategorie : Aandelen Europa Small & Mid Cap
 • ISIN code : LU1410420092
 • Bloomberg ticker : PURESMF LX Equity
 • Soort van financieel product : Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)
 • Juridische structuur :  Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht "PCFS"
 • Oprichtingsdatum : 23/09/2016
 • NIW bij start : €100
 • Munt : EUR
 • Referentie index : STOXX Europe Small 200 Net Return
 • Aandelenklasse : Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkt
 • Aan te raden minimum beleggingshorizon: Min 5 jaar
 • Type belegger : Professioneel en Institutioneel
 • Beheersvennootschap : Pure Capital S.A.
 • Auditeur : PwC Luxembourg
 • NIW publicatie : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten : 0,50%
 • Prestatievergoeding : 10% van het rendement over de benckmark (de Stoxx Europe Small 200 Net Return Index), met High Water Mark
 • Lopende kosten (met inbegrip van de beheerskosten): 1,26%
 • Instapkosten : Max 3%, te bepalen door de verdeler
 • Uitstapkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum inschrijving : €5.000.000
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie : Dagelijkse NIW
 • Verrekeningsdatum : Max d+3
 • Transfertagent/bewaarbank : RBC Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing: niet van toepassing

BELANGRIJKSTE RISICO’S & VOORDELEN

VOORDELEN

 • Meegenieten van het lange termijnrendement dat de kleine en middelgrote Europese bedrijven bieden zonder sectorbeperkingen;
 • Een actief beheer dat tot doel heeft een zo hoog mogelijk rendement te behalen op het segment van de kleine en middelgrote Europese beurskapitalisaties. De beheerder verbergt zich dus niet achter een index;
 • Een strict beleggingsproces dat stoelt op de volgende criteria: groei, kwaliteit, valorisatie en discipline in de verkoopspolitiek;
 • Toegang tot een gespreide aandelenportefeuille;
 • Een grondige kennis van de bedrijven in portefeuille.

RISICO’S

 • Aandelenrisico: aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten); 
 • Risico verbonden aan beleggingen in kleine en middelgrote bedrijven: deze bedrijven met een kleine beurscapitalisatie hebben een groter stijgingspotentieel maar houden ook meer gevaren in dan wat het geval is voor grotere bedrijven;
 • Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen;
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld;
 • Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen;
 • Impact van de financieel-technische risico’s: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment;
 • Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn;
 • Discretionair beheersrisico: gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op de verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten;
 • Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?