Pure Capital - Independent asset management

Pure Equity Structured Strategies - IC Aandelen Overig Gegevens per 07/07/2021

  • ISIN code : LU1736257079
  • Risiconiveau (SRRI) : 5
  • Beleggingshorizon : Meer dan 5 jaar
  • YTD rendement : +5,4%
  • Rendement 1 Dag : -0,12%
  • Netto inventariswaarde op 07/07/2021 : 104,82 €

Waarderingsfrequentie : Wekelijkse NIW


Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?