Pure Capital - Independent asset management

Pure Equity Structured Strategies - RD Aandelen Overig Gegevens per 07/07/2021

  • ISIN code : LU1736256931
  • Risiconiveau (SRRI) : 5*
  • Beleggingshorizon : Meer dan 5 jaar
  • YTD rendement : +4,9%
  • Rendement 1 Dag : -0,13%
  • Netto inventariswaarde op 07/07/2021 : 100,98 €

Waarderingsfrequentie : Wekelijkse NIW

* De synthetische risico-indicator (« SRRI », Synthetic Risk and Reward Indicator) klasseert het risico van de belegging op een schaal van 1 tot 7. Dat is gebaseerd op historische gegevens inzake volatiliteit. Een lage score duidt op een lager risico maar ook op een potentieel lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico maar ook tot een potentieel hoger rendement. De laagste risicoscore (risico 1) betekent niet dat de belegging risicoloos is. De aangegeven risicocategorie houdt geen waarborg in en kan evolueren met de tijd.


Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 07/07/2021

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 07/07/2021

Periodiek rendement Gegevens per 07/07/2021

YTD
1M
3M
6M
1Y
ITD*
+4,9%
+0,02%
+1,66%
+4,73%
+10,44%
+0,48%

Bron : Pure Capital

Advies aan de belegger:

De hoger weergegeven grafiek alsook de vermelde rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.

De evolutie van de netto inventariswaarde alsook de vermelde rendementen houden rekening met de beheerskosten, de prestatievergoedingen alsook alle andere kosten die in het fonds worden verrekend in lijn met de prospectus. Zijn niet inbegrepen de eventuele instapkosten die door de verdeler worden ingehouden, noch het jaarlijkse bewaarloon dat door de bewaarnemingsbank kan worden genomen, noch de belastingen van toepassing en ten laste van de belegger. De weergegeven rendementen worden berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde ("NIW").


Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

Een jaarlijks bewaarloon kan worden afgehouden door de depositobank en kan variëren van bank tot bank. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de betreffende bank. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger. In België met name: 

  • Roerende voorheffing: een belasting van 30% is van toepassing op de dividenden die de SICAV uitkeert. 
  • Taks op beursverrichtingen (TOB) : niet van toepassing bij instap, 1,32% bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000€. Het RD deelbewijs van het compartiment Pure Equity Structured Strategies is een distributieversie waarop de TOB niet van toepassing is. 

Eventuele klachten kan u schriftelijk richten aan de hoofdzetel van de beheersvennootschap : Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Groot-hertogdom Luxemburg ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Voor Belgische beleggers: indien uw klacht niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt kan u ook met uw klacht terecht bij Ombudsfin (ombudsdienst voor financiële diensten), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online formulier beschikbaar op http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?