Pure Capital - Independent asset management

Beleggingsfilosofie

Een flexibel en overtuigend beheer in functie van een absoluut rendement.


FLEXIBILITEIT EN REACTIVITEIT.

Pure Capital wil zich niet verstoppen achter één of andere benchmark of referentie-index. Onze flexibele strategie heeft als hoofddoel uw kapitaal te beschermen tijdens forse marktdalingen. 

De beheerders zijn prima op elkaar ingespeeld en wisselen permanent informatie uit. Beslissingen kunnen op een flexibele en efficiënte manier worden genomen dankzij relevante tactische aanpassingen.

OVERTUIGINGEN.

De overtuigingen van de beheerders zijn gestoeld op fundamentele criteria. Deze aanpak vereist een betrouwbaar onderzoeksproces met o.a. bedrijfsbezoeken, vergaderingen met fondsbeheerders en makelaars, het uitwerken van “in-house” waarderingsmodellen, enz.

"Eerder het fundamentele dan de emoties" is niet toegeven aan de sfeer van de markten, zowel aan de euforie als aan paniek, maar steeds de fundamenten verkiezen.

KAPITAALBESCHERMING.

De kern van de beheersfilosofie van Pure Capital is kapitaalbescherming. Deze filosofie wordt in praktijk gebracht door een grote mate van flexibiliteit, een multi-activa benadering, een intelligente opbouw van de portefeuilles alsook door een zorgvuldige selectie van veelbelovende thema’s en de identificatie van opportuniteiten. Een flexibel beheer met als hoofddoelstelling uw patrimonium te vrijwaren bij een sterke daling van de markten en elk jaar opnieuw te zorgen voor een positief rendement. 

ONDERNEMERSCHAP.

De ondernemingszin van Pure Capital komt tot uiting in haar filosofie en in haar beleggingshorizon. Pure Capital streeft een groei op lange termijn na: dus geen speculatie op korte termijn maar beleggen met een lange termijnhorizon.  

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?