Pure Capital - Independent asset management

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Door middel van een discretionair beheersmandaat beheren wij uw patrimonium terwijl u terzelfdertijd geïnformeerd blijft over onze beleggingsbeslissingen.

Wij stellen samen een gepersonaliseerd en gedetailleerd risicoprofiel op. Dit profiel neemt alle beleggingsspecificiteiten in ogenschouw die u hoog in het vaandel draagt : uw rendementsdoelstelling, uw risico-appetijt, uw capaciteit om risico te nemen, uw beleggingshorizon, uw financiële behoeften en verplichtingen, fiscale aspecten alsook uw persoonlijke voorkeuren zoals ethische aspecten, het milieu en sociale verantwoordelijkheid, …

Eens dit kader goed gedefinieerd is, werken wij een specifieke beleggingsstrategie uit die wij doeltreffend over de jaren heen beheren terwijl uw behoeften en uw interesses centraal blijven staan.

Wij houden u regelmatig op de hoogte over de evolutie van uw patrimonium. Samen met u volgen we van nabij de evolutie van uw professionele en persoonlijke situatie alsook van elk element dat een belangrijke invloed zou kunnen uitoefenen op de manier waarop uw tegoeden worden beheerd. Samengevat stelt Pure Capital via zijn discretionair mandaat een gepersonaliseerd, gecontroleerd en evolutief patrimoniumbeheer voor.

De verschillende beleggingsprofielen van onze cliënten vertalen zich in 3 strategieën, naast onze persoonlijke strategie op maat : inkomsten, patrimonium of groei.

Voor meer informatie kan u ons bereiken via mail op het adres info@purecapital.eu of per telefoon op het nummer  : +352 26 39 86 80. Een medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 


“Inkomsten” mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen inkomsten onder de vorm van monetaire en obligataire producten. De risico-appetijt is gering. De beleggingshorizon is kort (1 tot 3 jaar). Het behoud van het kapitaal is van essentieel belang. Het beoogde jaarlijkse rendement kan schommelen tussen EURIBOR +2% en EURIBOR  +5% bij een volatiliteit rond 3 à 4 procent.

Dit mandaat heeft als doelstelling regelmatige inkomsten voort te brengen door hoofdzakelijk te beleggen in liquiditeiten, overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en – in mindere mate (tot maximum 25%) – aandelen met een hoog dividend. Pure Capital kan in welbepaalde omstandigheden zogenaamde “gedecorreleerde” strategieën met een lage volatiliteit gebruiken om het rendement te verbeteren.


“Patrimonium” mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen een redelijk rendementsniveau in het kader van een gelimiteerd risico. Variaties in het kapitaal worden aanvaard maar kapitaalbehoud op een middellange tijdshorizon (3 tot 5 jaar) is eveneens belangrijk. Er is een matige risico-appetijt. Afhankelijk van de evolutie van de ‘risicovrije’ rente kan het beoogde jaarlijkse rendement rond 6 procent liggen bij een volatiliteit rond 4 à 6 procent.

Via dit mandaat houdt ons allocatiecomité de markten en activaklassen in evenwicht teneinde gediversifieerde en duurzame bronnen van rendement te genereren. De aandelenblootstelling varieert tussen 0 en 50 procent. Obligaties en de zgn. « gedecorreleerde » strategieën kunnen de portefeuille aanvullen. Onze multi-activabenadering en onze flexibiliteit vormen de kern van dit « patrimonium » mandaat.


“Groei” mandaat

Dit profiel beoogt in het algemeen het rendement te maximaliseren, wat niet belet belangrijke kapitaalverliezen te willen vermijden. De beleggingshorizon is langer dan 5 jaar. De risico-appetijt is hoog zonder in overdrijving te vervallen. Het beoogde jaarlijkse rendement ligt rond 10 procent bij een volatiliteit rond 15 procent.

De opbouw van de portefeuille en de beleggingsfilosofie zijn dezelfde als voor het “patrimonium”mandaat, maar met een grotere vrijheid in termen van risico en opportuniteiten. De aandelenblootstelling varieert tussen 0 en 100 procent. De portefeuille kan aangevuld worden met obligaties, liquiditeiten en zgn. « gedecorreleerde » strategieën. De fundamenten bij de opbouw van de portefeuille zijn onze multi-activa benadering alsook de flexibiliteit en het snelle reactievermogen.


Persoonlijke strategie op maat

Dit profiel verleent aan Pure Capital een heel specifiek mandaat. Er wordt bijvoorbeeld nadruk gelegd op ethische en sociaal verantwoorde beleggingen of op het beperken van beleggingen tot een duidelijk omschreven geografische of sectorale zone. De verwachtingen kunnen uiteenlopend en gevarieerd zijn. De risico-appetijt en de beleggingshorizon worden op maat bepaald. De opbouw van de portefeuille en de beleggingsfilosofie lopen gelijk met die van de andere mandaten : kapitaalbescherming, diversificatie, flexibiliteit en reactievermogen.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?