Pure Capital - Independent asset management

Historiek en waarden

Er was eens 2008… Toen deden de financiële instellingen - zonder een spier te vertrekken- de beroemde fabel van Lafontaine alle eer aan (waarbij de trots en de ijdelheid van de kikker tot zijn ondergang leidde). Hun onverzadigbare honger zou hen hoe dan ook duur komen te staan …

Ook al  deed de financiële crisis nieuwe behoeften zoals transparantie, authenticiteit en veiligheid ontstaan, toch bleef de hoofdwens van elke professionele of particuliere belegger onveranderd : de kwaliteit van de dienstverlening.

De partners van Pure Capital hebben op basis van deze vaststelling beslist om een onafhankelijke vennootschap op te richten waar enkel het belang van de cliënt centraal staat bij eender welke beleggingsbeslissing: een performant beleggingsplatform, een strategische samenwerking op de lange termijn, een ethische visie en een strikt risicobeheer.

De basisprincipes van de filosofie van Pure Capital zijn: 

ONAFHANKELIJKHEID.

De motivatie van de oprichters van Pure Capital om een performant beleggingsplatform te creëren vertaalt zich in de wil om de teugels in handen te nemen m.b.t. een vrije strategie ten voordele van privé cliënten en professionele partners zonder enige beperking op financieel, management of commercieel vlak.

TRANSPARANTIE.

Transparantie vertaalt zich in een duidelijke commissiestructuur zonder verrassingen, wat van essentieel belang is. Pure Capital liep daarbij vooruit op zijn tijd en mag als een pionier worden beschouwd door te breken met de gebruiken uit het verleden. Dat laat haar toe een door de cliënten bijzonder gewaardeerde eerlijke boodschap te brengen.

RENDEMENT.

Zonder op hun lauweren te rusten, zijn de oprichters en de medewerkers van Pure Capital voortdurend op de been én investeren ze in hun zoektocht naar nieuwe beleggingsideeën. De sterkte van Pure Capital bestaat erin dat ze haar deskundigheid heeft opgebouwd op basis van aanvullende vaardigheden: ze heeft immers haar ervaringsgebied kunnen uitbreiden door aan meerdere professionele beheerders de kans te bieden zich bij de structuur aan te sluiten. Zowel het advies als het beheer, de structurering en de financiële administratie gebeuren door Pure Capital. 

ONDERNEMERSCHAP.

De cultuur van ondernemerschap bij Pure Capital motiveert op natuurlijke wijze de ganse beheersploeg om het beste van zichzelf te geven bij hun streven naar rendement.

Dankzij deze dynamiek, grotendeels gebaseerd op de aanvullende expertise binnen haar team, werd Pure Capital tijdens de Luxemburg Finance Management Awards zowel in 2014 als in 2015 verkozen tot “Wealth Management & Investment Firm of the Year”. Die onderscheiding is niet alleen een aanmoediging naar de toekomst toe maar onderstreept enerzijds ook het belang van een luisterend oor en van vertrouwen en anderzijds de afkeer van onzekerheid en ondoorzichtigheid. 

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?