Pure Capital - Independent asset management

Infrastructuur en omgeving

Een veilige en gereglementeerde structuur.

Onder toezicht van het Luxemburgs controleorgaan voor de financiële sector, biedt Pure Capital een sterk en efficiënt beleggingsplatform aan. Pure Capital en haar partners zijn onderworpen aan het prudentieel toezicht van het CSSF.

Vergunningen.

 Pure Capital beschikt over de volgende vergunningen :

  • Erkende beheersvennootschap volgens hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010. Naast het collectieve beheer in de zin van artikel 101(2), bestrijkt de vergunning één of meerdere diensten voorzien door artikel 101(3) van de wet van 17 december 2010 inzake ICB'S (Instellingen voor Collectieve Beleggingen);
  • Erkende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIF) waarvan de vergunning overeenkomstig artikel 5 van de wet van 12 juli 2013 inzake AIF, naast de activiteiten die onder bijlage I vallen, ook één of meerdere diensten voorzien door artikel 5(4) van de hierboven vermelde wet bestrijken.

CONTROLE EN RISICOBEHEER

Het risicobeheer van zowel de verschillende portefeuilles van de SICAV PCFS alsook op operationeel en reglementair vlak, staan centraal bij het dagelijks beheer van de compartimenten. De gekozen partners voor het fonds PCFS ondergaan voortdurende due diligence en monitoring inzake kwaliteit van dienstverlening en prijszetting alsook inzake hun financiële sterkte.

REPORTING.

Pure Capital stelt haar cliënten en partners een volledige rapportering ter beschikking aangaande het beheer van haar fondsen: risicorapporten, beheersrapporten (factsheets), rapporten en prestatie-indicatoren van de agenten en depositobanken, rapporten aangaande de reglementaire evolutie, ...

Infrastructuur.

Een veilig en gecontroleerd IT-platform, strategische lange termijnpartnerships met onze tegenpartijen, een hoge standaard inzake ethiek en deontologie en een sterk risicomanagement.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?