Pure Capital - Independent asset management

Duurzaamheid

De gevolgen van het negeren van negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren

Het thema duurzaamheid is brandend actueel. Dit is een wereldwijde uitdaging die alle aspecten van ons leven beïnvloedt, inclusief de economie.

Sinds de goedkeuring door de Europese Unie van de taxonomie die ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) integreert, staat het onderwerp duurzame economie nog meer in de belangstelling dan voorheen.

Deze ESG-criteria zijn bedoeld om beleggingen in te delen in drie soorten beleggingen:

  • Artikel 9 - De doelstelling van het financiële product is duurzaam;
  • Artikel 8 - Het financiële product bevordert milieu- of sociale kenmerken en is afkomstig van een onderneming die goede governancepraktijken toepast;
  • Artikel 6 - Het financiële product voldoet niet aan deze criteria.

Het thema houdt iedereen bij Pure Capital bezig, maar momenteel is besloten de negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen voor duurzaamheidsfactoren buiten beschouwing te laten.

De eerste reden is dat de verordening, ondanks de nobele doelstelling ervan, geen objectieve criteria bevat om een belegging te classificeren.

De meningen over de in aanmerking te nemen criteria en de interpretatie daarvan lopen sterk uiteen.

Het voorbeeld van de fabrikant van elektrische auto's kan de verschillende benaderingen perfect illustreren. Deze belegging kan immers worden gezien als een duurzame doelstelling, namelijk het ontwerpen van auto's die geen kooldioxide of broeikasgassen uitstoten. Vanuit een andere invalshoek zal belang worden gehecht aan de uiterst vervuilende productie van de verschillende onderdelen van elektrische auto's. Twee diametraal tegenovergestelde opvattingen die duidelijk maken dat de wetgever objectieve criteria voor de indeling moet vaststellen.

Dit gebrek aan objectieve criteria ligt ook ten grondslag aan het greenwashing fenomeen dat de afgelopen jaren bijzonder relevant is in de financiële sector. Aangezien zij geen objectieve, gekwantificeerde of precieze criteria hoeven te volgen, zijn veel beleggingen opgenomen in rubriek 8 of 9 en bleken zij na analyse niet te voldoen aan de ESG-verwachtingen van beleggers.

De tweede reden voor de beslissing van Pure Capital om geen ESG-criteria in ons beheer op te nemen, is gebaseerd op onze waarden. Wij zijn er immers rotsvast van overtuigd dat de uitdaging van duurzaamheid veel verder gaat dan deze nog vage criteria.

Duurzaamheid is een enorme en omvangrijke uitdaging. Het vereist duidelijke en precieze maatregelen van de nationale en Europese wetgevers, een langetermijnplan dat krachtige gebaren van politici vereist, en ambitieuze plannen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën (kernsplijting, kernfusie, biobrandstoffen, installaties voor de terugwinning van koolstof, enz.)

Dit zijn de waarden en ideeën die wij in ons beleggingsbeleid naar voren willen schuiven. Wij willen ons niet beperken tot ESG-criteria, maar willen een langetermijnbeleid dat oprecht, eerlijk, transparant en onafhankelijk is.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?